IK Mat - Internrevisjon - Haccp

 

Videreutvikling av kvalitetssystemet

I disse anbudstider er dette særlig viktig, eks. for helseinstitusjoner. - Og serveringssteder kjemper for å få "smilefjes" av næringsmiddeltilsynet.

Dette kan Brander hjelpe til med. I arbeidet vektlegges: 

- Bedriftens eget eierskap. Støtte opp om gjennomføringsevne for å få til IK-mat dokumentasjonen.

- Interne holdninger til kvalitet og til kontinuerlig forbedringsarbeid. Dette bør på dagsorden.

- Forbedringssystemet skal være levende. Jeg lærer dere internrevisjon som arbeidsform.

 

Næringsmiddelområdets fareanalyse - Haccp

God oppstart er gjennomgang av produksjonsprosessene i praksis (flytskjema) og analyse av farer tilknyttet næringsmiddelområdet. Hygienepraksis som grunnforutsetning gjennomgås.

Involvering av personalet er viktig for å få til vilje og enighet om hva som skal til for å ha kontroll på kritiske kontrollpunkter. 

 

Ledelsens ansvar - og skissering av bedriftens kvalitetssystem

Prinsippene og dokumentasjonssystemet vi har utført på kjøkkenet, gir en konkret og god forståelse for å tenke totalkvalitet for bedriften. Vi utarbeider innholdsfortegnelsen sammen, og dere har fått eksemplifisert hvordan dere selv kan jobbe videre. - Selvsagt følger Brander opp etter behov. 

 

Samhandlingsverktøy på nett - Noddlepod

Om formålstjenlig bruker vi Noddlepod, slik at bedriften selv kan gjøre mest mulig av arbeidet, og får inkludert alle nøkkelpersonene i arbeidet mellom samlinger.

Om bedriften ønsker det, kan jeg da «levere resultatet digitalt" og bedriften har mulighet til selv å ta over «teknisk eierskap" og videreføre en digital og moderne arbeidsform. 

 

Teamutvikling - kjenn dine kollegatyper!

En morsom og lærerik gruppeaktivitet som gir engasjement og arbeidsglede.  

Bli kjent med ”typene” i firmaet! 

Opp av stolene og ha litt gøy rundt hvem som er den foretaksomme, hvem som er mest utforskende, eller kanskje mest ”sosial”.

– Noen liker mange baller i lufta, noen jobber nøyaktig og analytisk, andre har de sosiale antenner.
– Og når vi også ser ”baksiden”, hvem kan ”kjøre i fra”, ”miste bakkekontakten” eller bli ”hønemor”?

Viktig for bedriftskultur! 

 

 

 
Hjem | Ta kontakt | © Brander 2010-14